10 Karakter Santri

  • Salimul Aqidah (Berakidah yang baik)
  • Shahihul Ibadah (Beribadah dengan benar)
  • Mutsaqoful Fikri (Mempunyai wawasan luas)
  • Qowiyul Jismi (Mempunyai fisik yang kuat)
  • Mathinul Khuluq (Mempunyai akhlak yang tinggi)
  • Mujahidu Linafsi (mempunyai semangat juang yang tinggi)
  • Na’fiun Ligoirihi (Bermanfaat bagi orang lain)
  • Qodirun ‘alal Kasbi (Mandiri)
  • Haritsun ‘ala Waqtihi (Menata Waktu dengan baik)
  • Munadzomun Fi Su’unihi (Mampu menata urusannya)
Logo Selamat Datang di Pondok Pesantren Husnul Khotimah, Desa Gunajaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya | Selamat Datang di Pondok Pesantren Husnul Khotimah, Desa Gunajaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya | Selamat Datang di Pondok Pesantren Husnul Khotimah, Desa Gunajaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya | Selamat Datang di Pondok Pesantren Husnul Khotimah, Desa Gunajaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya